Hur man SEO optimerar produktsidor

Jag höll nyligen en workshop i hur man sökmotoroptimerar produktsidor på en e-handel. Ämnet är riktigt intressant och jag tror det finns mycket outnyttjad potential inom området.

På en stor e-handel med tiotusentals produkter så finns det lite utrymme att gå in och optimera produktsidorna en och en. Optimeringsarbetet på en e-handel handlar mest om att bygga starka kategorisidor och inspo-sidor. De åtgärder man gör på produktsidor är sådana åtgärder man gör som får effekt på alla produktsidor. Det är klassisk large scale SEO

De delar du ska sökmotoroptimera på produktsidor är:

1. Page title och meta beskrivning på en produktsida

Best practice för att optimera page title och meta beskrivning på en produktsida är att bygga en mall som man enkelt kan skala upp för samtliga produktsidor.

Du sätter upp en mall för hur page title för produktsidan ska se ut. Likaså för meta beskrivningen.

Page title mallen kan se ut så här:

 • [PRODUKTNAMN] – Köp hos [XYZ]

Mall för meta beskrivning kan se ut så här:

 • Köp [PRODUKTNAMN] till bra pris hos [XYZ] – Fri frakt, snabba leveranser, öppet köp. Välkommen!

Mallen lägger in det primära sökordet för produktsidan, vilket är produktens namn, i de genererade page titlarna och meta beskrivningarna.

Antingen gör man det i ett plugin i backend, en skräddarsydd lösning som utvecklare tar fram eller från en import fil i CSV format. Importeras den in korrekt uppdaterar man meta data för samtliga produktsidor på en gång.

2. On page formatering av innehåll på produktsidan

Nuförtiden är det få webbplatser som bygger dåligt formaterat innehåll och det är inte heller så viktigt nuförtiden. Men det är trots detta bra att säkerställa att mallen för produktsidan formaterar innehållet efter rådande on page best practices.

Det betyder att produktens namn står i en H1, underrubriker är H2 så att det semantiskt framgår vad det är som är det viktiga i texten.

Semantisk struktur är ingen rankningsfaktor min erfarenhet är dock att en H1a presterar bättre än två eller fler H1or på en och samma sida.

Så även om man får köra hur många H1or som helst på en HTML5 validerad sida så skulle jag rekommendera en enda H1a. Vad jag vill komma till är att även om detta är småsaker inom en holistisk syn på sökmotoroptimering så kan de ge vinster i form av bättre rankning.

Att åtgärda detta i mallen gör så att alla produktsidor påverkas.

 • Produktnamnet placeras i en H1 på produktsidan
 • Underrubriker i produktbeskrivningen formateras som H2
 • Bilder ska ha en alt-text som innehåller produktnamnet

3. Interna länkar från produktsidan

Produktsidor är utmärkta att bygga upp interna länkar med. Jag har varit inblandade i projekt där man tänkt ta in en matematiker för att ta fram algoritmen för hur intern länkning ska byggas. Så avancerat behöver man inte alls gå – och ärligt talat, det är overkill för den effekt interna länkar ger.

Interna länkar på en e-handel är viktig för att den underlättar för sökbottar att förstå webbplatsens struktur och hjälper sökbotten att hitta runt. Det är också en användarvänlig funktion.

 • Produktsidorna (likaså hela webbplatsen) bör ha en breadcrumb (även kallad smulstig) som är uppmärkt med schema data för breadcrumbs. Breadcrumbs är också interna länkar.
 • Produktsidan bör länka till sin förälder sida. Det vill säga den kategorisida som produkten listas på. Listas produkten på mer än en kategorisida så kan alla kategorisidorna listas förutsatt att det inte är en lång lista.
 • Det bör finnas en lista på relevanta andra produkter på produktsidan.
 • Det bör finnas en lista på produkter som oftast köps i samband med produkten.
 • Det bör finnas en länk från varumärket till varumärkessidan. Alla stora e-handelswebbplatser bör ha sidor för varumärken som listar det varumärkets produkter som säljs. Dessa sidor kommer aldrig ranka nr 1 på Google men de kommer definitivt synas på topp 10 på starka webbplatser på brandet.

Tänk på att det finns mer än ett sätt att arbeta med interna länkar. Ett sätt att arbeta med interna länkar är att länka från de starkaste sidorna till sidor som du vill lyfta med en och samma ankartext till exempel. Det är dock något helt annorlunda än vad jag beskrev ovan.

Och ja, det går utmärkt att jobba datadrivet med interna länkar. Läs mer om hur man kan jobba datadrivet med interna länkar i den här artikeln.

Bygger man den interna länknings funktionaliteten på produktmallen så appliceras den på samtliga produktsidor.

4. Produkt schema markup gör så att produktsidan tar mer plats i SERPen

Schema markup på en produktsida mall är prioritet 1 att få upp om det inte finns.

Man kan gå väldigt djupt här men grunden räcker långt. Egentligen duger det att följa de rekommendationer du hittar här.

Produkt schema markup, särskilt i kombination med produkt review schema markup gör så webbplatsens sökresultats träffar blir mer attraktiva med pris, lager och omdömen synliga i sökresultatet.

Glöm inte att frågor och svar unika för produkten med fördel kan markeras upp med FAQ schema markup. Gör man det med minst två frågor och svar på en sida ökar sannolikheten att de visas direkt i SERPen.

Produkt schema markup appliceras på produktsidans mall och då kommer alla produktsidor påverkas av detta.

5. Sidladdning och Core Web Vitals

Såklart bör en produktsida ladda snabbt likaså andra viktiga sidor på e-handelsplatsen. Det är inga nyheter och sitter i ryggraden hos alla nuförtiden. En förbättring av sidladdning genom att anpassa produktsidans mall slår på alla produktsidor. Därför är det prio att snabba upp en produktsidas prestanda så att den laddar snabbare. Från ett användarperspektiv är det också optimalt att säkerställa att webbplatsen validerar korrekt gällande Core Web Vitals.

6. Produktsidan och EEAT

Hur kan man jobba med EEAT med produktsidor? Enklast är att jobba med EEAT genom att skriva beskrivningen så utförligt att det framgår att man förstår vilka unika egenskaper produkten har.

Min bedömning är att man inte behöver överarbeta produktsidor gällande EEAT men på en stor webbplats är det viktigt att ha omdömen och omdömen som är taggade med schema markup på produkter. Det är en fördel om det går att ladda upp egna bilder för användare som ger rekommendationer.

Tänk på att användarnas omdömen om produkter kan agera en trovärdig bas för ”bäst i test” artiklar med högt EEAT värde eftersom man kan basera ”bäst i test” artikeln på faktisk användardata (men då måste man knyta omdömena till artikeln så att det framgår att det är riktiga omdömen). Jag har sett sådant innehåll ranka riktigt bra och ”bäst i test” artiklar är ett riktigt tufft område att ranka i nuförtiden.

Hur ska en produktsidas text optimeras?

Eftersom det primära sökordet på en produktsida är produktnamnet så är det just det sökordet man vill synas bäst på.

Det finns dock flera andra sökord som är bra att synas på. För att hitta dem kan du göra en sökordsanalys. Men om du administrerar en e-handel tiotusentals produkter finns det inte tid eller affärsvärde av att göra det. Då brukar jag rekommendera följande ideer för att generera sökord att använda sig av i copy till en produktsida:

 • Nämn produktkategorins namn i produktbeskrivningen
 • Nämn varianter av produktnamnet, många produktnamn innehåller attribut som produkten har. Dessa attribut går att bryta loss och använda i understycken och i underrubriker i olika meningsföljder med produktnamnet.
 • Oftast har produkterna attribut som färg och form. Då kan du ange produkten samt dess färg och form i en ordföljd.
 • Tänk på att du ska skriva texten för besökare. Du är en virtuell säljare och texten ska övertyga besökaren om fördelar, egenskaper och nyttan med produkten. Därför är det bra att fokusera på produktattributen.
 • Tänk på att du kan nämna brand och kategori i produktsidans text. Men du vill inte överoptimera dessa sökord. Produktkategorisida ska nämligen ranka på kategori och varumärkessida på brandet.
 • Tänk på att huvudrubriken är viktig, det är ju huvudrubriken som blir page title och H1. Därför kan det finnas en vits med att säkerställa att man använder ett sökord som användare faktiskt söker på. Är du osäker och gör en sökning på sökordet och se vilket sökresultat Google anser sök intentionen ska vara.

Hur kan man datadrivet optimera produktsidor?

Optimera produktsidor efter en datadriven process

För att optimera produktsidor efter en datadriven process gör du ett urval av produktsidor som du anser är värda att optimera. Antingen genom att titta på sessioner och revenue. Du kan titta på revenue på paid kanal och jämföra med organisk kanal till exempel. Du kan även titta på internsök och optimera sådana produktsidor som har hög revenue men låg synlighet (bygg ett sheet utifrån GA/GSC data). Det finns många vägar att gå.

Jag har använt en datadriven process till att optimera produktsidor ett par gånger. Då har jag valt ut lågt hängande frukt, det vill säga produktsidor som rankar mellan position 11-20 på Google. Sedan har jag gjort en sökordsanalys på dessa produktnamn och sedan låtit produktsidorna optimeras om.

Jag har även optimerat produktsidor som redan rankar på topp 3. Det har också givit effekt men har mer varit i garderande syfte för att undvika eventuellt tapp. Det är inget man gör normalt sett men är bra att göra på riktiga premium produktsidor.

En sådan process tar lång tid men ger effekt. Det är väl värt att göra det på topp 100 produkterna. Eller de produktsegment som är de viktigaste. Att optimera in sekundära sökord ger effekt och driver mer försäljning.

Ett par idéer för att hitta sekundära sökord att optimera produktsidan på.

Här har jag en ide om att storskaligt hitta sökord att optimera produktsidor på.

Processen är otestad men ser ut så här:

 1. Crawla alla produktsidor för att hämta H1 och URL (antingen genom custom extraction på något unikt i produktsidans mall eller genom URL lista i sitemap i list mode på Screaming Frog).
 2. Dela upp H1 till olika celler i ett sheet genom att splitta H1an på mellanrum.
 3. Kombinera alla celler med varandra så du har alla varianter av orden i olika celler.
 4. Sortera om sheetet så att kolumn A är URL och kolumn B är sökordet knutet till URLen.
 5. Lägg in de olika varianterna av orden från H1an i Keyword planner för att få ut sökvolym på dem.
 6. Komplettera sheetet med sökvolymerna så att varje ord kombination har en sökvolym i kolumn C.
 7. Hämta ut data på alla URLer från Search Console (filtrerat på query).
 8. Komplettera varje sökord i sheetet med position och rankande URL i kolumn D och E.
 9. Där det är en match mellan URL i kolumn A och E och rankningen inte är på position 1-3 finns det lågt hängande frukt att optimera in.

Nästa steg är att bygga en textgenerator (antingen via ChatGPT eller liknande) som kan bygga meningar med sökorden och sedan injekteras dessa meningar i produktsidornas copy på ett naturligt sätt.


Publicerat

i

av

Etiketter: