Vad är large scale SEO?

På internet finns det både stora och små webbplatser. Både stora och små webbplatser kan ha ett behov av SEO optimering. Därför är det viktigt att känna till och känna sig bekväm i att hantera en stor webbplats där man behöver tänka Enteprise SEO och Large scale SEO när man jobbar med SEO. Här ska vi prata om vad large scale SEO är och vad det innebär att jobba på en webbplats med SEO storskaligt.

Vad är storskalig SEO?

Skillnaden mellan att jobba på en liten webbplats med få URL:er jämfört med en webbplats med många URL:er (från tiotusentals till miljoner URL:er) är många. Både i det faktiska operativa arbetet, men också strategiskt.

På en liten webbplats med få sidor kan man gå in och SEO-optimera sidorna en och en. Men på en stor webbplats med tusentals olika sidor är inte detta hållbart. Dels för att det skulle ta för mycket tid  och dels för att det kanske inte ens är värt det alltid.  På en stor webbplats är också många personer från olika avdelningar oftast inblandade, därför blir det en stor process för att få till förändring.

Ett bra scenario på storskalig SEO är att SEO-optimera en e-handel med hundratusentals produktsidor. Det är inte realistiskt att optimera så många sidor en och en. Innan du är klar med arbetet (om du ens blir klar) har säkert många produkter försvunnit ur sortimentet.

Exempel på storskalig SEO

Istället för att dutta med optimeringen här och där på en storskalig webbplats så gör man större ingrepp som påverkar stora delar av webbplatsen. Det kan till exempel innebära att:

 • Du sätter en mall för page title som påverkar flertalet produktsidor samtidigt.
 • Du ger en rekommendation som påverkar laddningstiderna för alla sidor.
 • Du specificerar en algoritm (för utvecklare) för ett internt länkningsblock som kan placeras på alla sidor av en viss content typ.

Large scale SEO åtgärder och rekommendationer

 1. Prioritera skalbar SEO framför småjusteringar
  Large scale SEO handlar om skalbara insatser istället för engångsinsatser som bara påverkar en enda sida. Prioritera rekommendationer som ska vara skalbara så att SEO-aktiviteterna påverkar flera sidor på webbplatsen, eller olika segment av en webbplats.
 2. Övervakning
  Att övervaka en webbplats är alltid viktigt, men på riktigt stora webbplatser och när man jobbar med Enterprise SEO/Large scale SEO så finns det behov av att gå en nivå djupare för att säkerställa crawl rate och vad botten gör.  Du vill inte att ett produktsegment förbises av boten till exempel. Analys av logfiler, verifikation att botar når alla delar av webbplatsen och indexering av webbplatsens innehåll i olika topic clusters är prio 1 när man jobbar med Enterprise SEO.
 3. Segmentera webbplatsen i mindre delar
  Att SEO optimera en stor webbplats kan vara utmanande, inte bara för att innehållet är stort men också för att det är många stakeholders inblandade. Att hantera många stakeholders blir lika vitalt som att välja rätt SEO-strategi. Du kommer behöva en separat strategi för att hantera stakeholders och för att få okej från dem på ändringar du vill utföra. För att underlätta dialogen och för att göra arbetet hanterbart så kan du segmentera webbplatsen i olika delar. Segmenteringen kan ske på olika kategorier av webbplatsen eller på olika stakeholders ansvarsområden. När du har segmenterat webbplatsen blir det lättare att prioritera områden att jobba på.
 4. Granulär rapportering
  Rapportering är alltid viktigt inom SEO för att återkoppla till uppdragsgivare hur webbplatsen presterar på organisk kanal. Rapportering blir än viktigare när du jobbar med Enterprise SEO eftersom du har kontakt med fler stakeholders men också för att du behöver rapportera mer granulärt. En mer detaljerad vy över hur webbplatsen presterar underlättar också det löpande SEO arbetet. Därför är en avancerad dashboard och ett rätt konfigurerat rapportverktyg som kan hantera en storskalig webbplats oumbärligt när man driver ett large scale SEO projekt.

Publicerat

i

av

Etiketter: