Kategori: Uncategorized

  • Googles crawl budget – relevant eller inte?

    Googles crawl budget – relevant eller inte?

    Jag hade en bra diskussion om det som benämns “crawl budget” med en kollega inom branschen nyligen. En diskussion i hur relevant crawl budget egentligen är när Google själva har sagt att crawl budget är något man kan bortse ifrån ifall man inte har en gigantisk webbplats (mätt i antalet sidor). Det finns många benämningar…