Månad: november 2020

  • Hur man skrapar SERPen i Google med Screaming Frog

    Hur man skrapar SERPen i Google med Screaming Frog

    Det finns många anledningar till att man vill crawla SERPen i Google. Det kan vara så att man vill bygga en stor databas av meta-data knutna till sökord eller få mer insikt i hur Google tolkar intentionen bakom en mängd olika sökord utifrån sökresultatet i SERPen. Med Screaming Frog kan man crawla Googles SERP och…